Danh bạ web

Pinaco.com.vn

Sản xuất pin và ắc quy

Tiếng Việt www.pinaco.com.vn (Tiếng Anh)

Sản xuất, kinh doanh pin - ắc quy và vật tư phục vụ sản xuất pin - ắc quy. Các thương hiệu: Con Ó, Pinaco, Đồng Nai, JP, PAC và Sakura. Thông tin về hệ thống phân phối và bảo hành trên toàn quốc, hỗ trợ khách hàng.