Danh bạ web

Lái xe Đông Đô.com.vn

Trung tâm dạy nghề lái xe

Tiếng Việt www.laixedongdo.com.vn

Thông tin giới thiệu trung tâm, khóa học đào tạo, lịch học và lịch thi. Tư vấn kỹ thuật, bảo dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm lái xe, xử lý tình huống, mẹo thi lý thuyết và thực hành. Danh sách học viên các khóa, văn bản pháp luật và một số thông tin về xe hơi.