Danh bạ web

ViOLET.vn

Thư viện trực tuyến

Tiếng Việt violet.vn

Trang chia sẻ tư liệu giáo dục, giáo án điện tử, bài giảng điện tử, đề thi phục vụ cho việc tham khảo của giáo viên và học sinh. Cho phép người dùng tự xây dựng thư viện giáo dục riêng. Danh sách bài giảng được chia theo từng chủ đề.