Danh bạ web

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Tiếng Việt laocai.gov.vn

Giới thiệu chung về tỉnh, bộ máy tổ chức, thông tin kinh tế, xã hội. Tin tức, sự kiện, chương trình, đề tài khoa học của tỉnh. Chỉ tiêu thống kê quốc gia. Chuyên mục hợp tác, đầu tư.