Danh bạ web

Blogger.com

Hệ thống tạo blog (en)

Tiếng Anh blogger.com

Tiện ích tạo trang nhật ký cá nhân trực tuyến do Google cung cấp. Cho phép người dùng tạo website dựa trên template. Cung cấp công cụ tạo, lưu trữ, quản lý bài viết. Tiện ích theo dõi blog khác, thống kê truy cập, quản lý bình luận.