Danh bạ web

Fahasa SG.com.vn

Phát hành sách và văn hóa phẩm

Tiếng Việt www.fahasasg.com.vn

Lĩnh vực hoạt động: phát hành sách; kinh doanh sách, báo và văn phòng phẩm các loại; sản xuất in ấn tập vở - lịch; xuất nhập khẩu sách và văn hóa phẩm. Hệ thống trung tâm phân phối và nhà sách trên toàn quốc.