Danh bạ web

Báo Xây Dựng.com.vn

Tiếng Việt www.baoxaydung.com.vn (Tiếng Anh)

Trang tin trực thuộc Bộ Xây dựng. Chuyên mục: kiến trúc quy hoạch, kinh tế, bất động sản, đô thị nông thôn, vật liệu & công nghệ mới. Tin tức đấu thầu của Bộ Xây dựng. Tư vấn chính sách pháp luật về xây dựng.