Danh bạ web

Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng

Tiếng Việt danang.gov.vn (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)

Trang tin của Thành phố Đà Nẵng. Giới thiệu chung điều kiện tự nhiên, chính trị, kinh tế, xã hội, bộ máy tổ chức, đơn vị trực thuộc. Các lĩnh vực quản lý phân loại thành từng mảng liên quan đến du khách, công dân, doanh nghiệp, chính quyền.

Categories:

Chính phủ
Tổ chức chính phủ
Đà Nẵng

Các trang trực thuộc: