Danh bạ web

Mai Thắng.com

Trung tâm ảnh màu kĩ thuật số

Tiếng Việt maithang.com

Nằm tại TP. Plei Ku cung cấp dịch vụ ảnh viện áo cưới, chụp ảnh, quay phim, in ảnh kỹ thuật số và mua bán vật tư ngành ảnh. Giới thiệu các bộ ảnh đã thực hiện và thông tin chương trình khuyến mãi.