Danh bạ web

Cecico 579.com.vn

Xây dựng và đào tạo nghề

Tiếng Việt www.cecico579.com.vn

Đầu tư xây dựng, vận chuyển hàng hóa, sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, đào tạo nghề ngắn hạn. Công ty thành viên. Công trình khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp.