Danh bạ web

Đường sắt Việt Nam

Tiếng Việt vr.com.vn (Tiếng Anh)

Tin tức và sự kiện của ngành đường sắt. Giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nghiệp vụ, quy hoạch phát triển, chương trình hợp tác quốc tế, đầu tư dự án. Danh mục đại lý bán vé qua mạng, thông tin giờ tàu, giá vé, thủ tục vận chuyển hành khách - hàng hóa…