Danh bạ web

Vimeo.com

Mạng chia sẻ video (en)

Tiếng Anh www.vimeo.com

Trang chia sẻ, xem video chất lượng cao, miễn phí. Tìm kiếm video theo chủ đề. Tính năng lập kênh, tạo nhóm, chia sẻ theo nhóm bạn. Hướng dẫn tạo video với chương trình Vimeo Video School.