Danh bạ web

Tìm việc nhanh.com

Tiếng Việt www.timviecnhanh.com

Trang tin tuyển dụng, tìm việc làm, tư vấn các kỹ năng tìm việc, kỹ năng hướng nghiệp, phát triển nghề nghiệp, thông tin giáo dục. Giới thiệu các khóa đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực. Tiếp thị mạng xã hội và công cụ tìm kiếm nhanh.