Danh bạ web

Dầu khí Việt Nam

Tiếng Việt pvn.vn (Tiếng Anh)

Điểm tin hoạt động của tập đoàn và tin tức - sự kiện trong và ngoài nước. Giới thiệu lĩnh vực hoạt động và các dịch vụ kinh doanh. Thông tin các đơn vị thành viên. Chuyên mục tuyển dụng và các bài viết, phóng sự có liên quan.