Danh bạ web

Nhân ái.org.vn

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang

Tiếng Việt www.nhanai.org.vn

Giới thiệu Hội, các chương trình nhân đạo, thông tin các trường hợp cần giúp đỡ và danh sách các nhà tài trợ. Tin, hình ảnh hoạt động.