Danh bạ web

NutiFood.com.vn

Thực phẩm dinh dưỡng Đồng Tâm

Tiếng Việt www.nutifood.com.vn

Giới thiệu công ty và các sản phẩm sữa bột, sữa nguyên kem. Mục hỏi đáp các vấn đề dinh dưỡng từ chuyên gia và các bài viết về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Thông tin dành cho cổ đông và tin khuyến mại.