Danh bạ web

CareerLink.vn

Mạng tuyển dụng

Tiếng Việt careerlink.vn (Tiếng Anh, Tiếng Nhật)

Nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp với hai hình thức chính: dịch vụ tìm kiếm và cung cấp nhân sự cao cấp (Executive Search), dịch vụ tuyển dụng trên website.