Danh bạ web

Phượt.vn

Diễn đàn du lịch bụi

Tiếng Việt www.phuot.vn

Diễn đàn tổng hợp, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm khi đi du lịch bụi. Giới thiệu danh lam thắng cảnh các điểm đến trong và ngoài nước. Nhật ký hành trình của các thành viên, mục góc ảnh đẹp, cẩm nang phượt.