Danh bạ web

Cổng thông tin Thi & Tuyển sinh

Tiếng Việt thi.moet.gov.vn

Quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Cung cấp thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên cả nước. Tư liệu thống kê.