Danh bạ web

Playpark.vn

Trang thông tin game

Tiếng Việt www.playpark.vn

Cổng thông tin và phát hành trò chơi trực tuyến. Chơi trực tuyến game Portal và Flash game. Mục tin tức, đánh giá và phân tích các dòng game mới trong nước và quốc tế.