Danh bạ web

Proview.vn

Mạng xã hội Ngân hàng Tài Chính

Tiếng Việt proview.vn

Cộng đồng chia sẻ kiến thức - kinh nghiệm chuyên sâu về nghề ngân hàng và tài chính. Thông tin và học phí các khóa học chuyên đề trực tuyến về ngân hàng, tài chính, quản trị kinh doanh. Hướng dẫn thanh toán và chương trình học thử miễn phí.