Danh bạ web

QTSC.com.vn

Công viên Phần mềm Quang Trung

Tiếng Việt www.qtsc.com.vn (Tiếng Anh)

Trang thông tin tổng quan về Công viên phần mềm Quang Trung - một dự án phát triển phần mềm của TP Hồ Chí Minh. Giới thiệu tổng quan về công ty, hoạt động kinh doanh bất động sản - cho thuê văn phòng và các hoạt động xã hội, cộng đồng. Hỗ trợ tải ấn phẩm tạp chí và chương trình tuyển dụng.