Danh bạ web

Rock Storm.vn

Đại nhạc hội

Tiếng Việt www.rockstorm.vn

Chương trình là một Rock-tour được tổ chức bời Mobifone; quy tụ những ban nhạc Rock tại Việt Nam. Giới thiệu các điểm bán vé, thông tin hoạt động diễn ra và đặt chỗ trực tuyến.