Danh bạ web

Sabeco.com.vn

Sản xuất bia rượu và nước giải khát

Tiếng Việt sabeco.com.vn

Giới thiệu tổng quan về công ty và thương hiệu bia Sài Gòn. Thông tin các sản phẩm bia và nước giải khát. Hoạt động cộng đồng, công đoàn - đoàn thanh niên và tin tức nội bộ. Hệ thống phân phối trong và ngoài nước.