Danh bạ web

Sài Gòn Bank.com.vn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

Tiếng Việt www.saigonbank.com.vn (Tiếng Anh)

Tổng quan về ngân hàng và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ hiện đang cung cấp: cho vay, huy động vốn, kiều hối, thanh toán quốc tế... Tin tức hoạt động, biểu phí dịch vụ và các chương trình khuyến mãi. Mạng lưới điểm giao dịch, điểm đặt ATM/POS. Dịch vụ ngân hàng trực tuyến.