Danh bạ web

Adidas.com.vn

Nhà sản xuất dụng cụ thể thao (en)

Tiếng Anh adidas.com.vn

Thương hiệu thiết bị, dụng cụ và trạng phục thể thao do Adolf Dassler sáng lập tại Đức. Danh mục sản phẩm dành cho các môn thi đấu. Tin tức hoạt động cộng đồng.