Danh bạ web

4 phương.net

Thư viện trực tuyến

Tiếng Việt 4phuong.net

Danh mục sách, truyện được phân chia theo thể loại: kiếm hiệp, cổ tích, lịch sử, hồi bút - tùy bút, tôn giáo - chính trị, kinh dị - ma quái, khoa học, ngoại ngữ... Hỗ trợ phiên bản dành cho smartphone và mobile.