Danh bạ web

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng

Tiếng Việt www.haiphong.gov.vn (Tiếng Anh, Tiếng Trung)

Lịch sử, điều kiện tự nhiên - xã hội, di tích - thắng cảnh của Hải Phòng. Tin kinh tế, quy hoạch, dự án - công trình, bảng giá đất. Danh sách và tin từ cổng thông tin thành viên. Mục Hải Phòng hàng ngày. Chuyên trang Du lịch, Doanh nghiệp và Công dân.