Danh bạ web

FV Hospital.com

Bệnh viện đa khoa

Tiếng Việt www.fvhospital.com (Tiếng Anh)

Thông tin tổng quan về bệnh viện, các cơ sở thành viên và tin tức hoạt động. Giới thiệu các phòng chuyên khoa nội - ngoại và dịch vụ kèm theo: thông tin và bảng giá. Cảm nhận của bệnh nhân về bệnh viện, đặt chỗ khám bệnh trực tuyến.