Danh bạ web

BV Răng Hàm Mặt.com

Tiếng Việt bvranghammat.com

Giới thiệu các loại hình điều trị chuyên khoa: trám, tẩy trắng, cấp ghép răng, trồng răng giả, phẫu thuật chỉnh hình hàm mặt, chữa các bệnh răng miệng. Thông tin đào tạo, nghiên cứu, khám chữa bệnh từ thiện.