Danh bạ web

VIASM.edu.vn

Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Tiếng Việt www.viasm.edu.vn (Tiếng Anh)

Trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giới thiệu cơ cấu nhân sự. Tin tức - sự kiện sinh hoạt chuyên đề, công tác khoa học, chương trình chuyên biệt. Thông tin tuyển chọn ứng viên nghiên cứu, tài liệu chuyên ngành. Tin tức hoạt động của Viện.