Danh bạ web

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Tiếng Việt vnfam.vn (Tiếng Anh, Tiếng Pháp)

Thực hiện công tác bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật, các tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử. Giới thiệu các bộ sưu tập mỹ thuật và đồ gốm sứ. Thông tin tham quan, triển lãm - sự kiện, chương trình giáo dục tại Bảo tàng.