Danh bạ web

Bitexco Financial Tower.com

Tháp Tài chính Bitexco (en)

Tiếng Anh www.bitexcofinancialtower.com (Tiếng Việt)

Toàn cảnh về Tháp Tài chính Bitexco: ý tưởng thiết kế, các điểm nhấn trong kiến trúc, kết cấu tầng, các nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư. Tin tức và sự kiện có liên quan. Thông tin liên hệ dành cho doang nghiệp có quan tâm.