Danh bạ web

Vinmec.com

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế

Tiếng Việt vinmec.com (Tiếng Anh)

Giới thiệu tổng quan bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec cùng các dịch vụ y tế điều trị chuyên khoa hiện có; thông tin cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ và bảng giá điều trị. Tin tức hoạt động của bệnh viện.