Danh bạ web

Làng trẻ em SOS

Tiếng Việt sosvietnam.org (Tiếng Anh)

Là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giúp đỡ trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn tìm lại tình yêu thương. Giới thiệu tổng quan trung tâm tại các tỉnh thành; thông tin về đỡ đầu, tài trợ cá nhân. Chuyên mục tin tức hoạt động và các bài viết về cuộc sống tại làng SOS.