Danh bạ web

eBay.com

Kênh mua sắm trực tuyến (en)

Tiếng Anh www.ebay.com

Website đấu giá và bán hàng online các loại hàng hóa - dịch vụ: đồ điện tử, quần áo thời trang, trang sức...