Danh bạ web

Bóng bàn.cz

Câu lạc bộ bóng bàn Praha

Tiếng Việt www.bongban.cz

Thông tin giới thiệu câu lạc bộ: bán huấn luyện, thành viên, địa điểm thi đấu, nội quy hoạt động. Thư viện hình ảnh - video trận đấu của hội viên. Kỹ thuật bóng bàn và thông tin các giải đấu sắp diễn ra.