Danh bạ web

Hội Đông y thành phố Hà Nội

Tiếng Việt www.dongyhanoi.org

Giới thiệu ban chấp hành, các chi hội trực thuộc, trung tâm ứng dụng đông y. Thông tin hoạt động từ thiện và bồi dưỡng chuyên môn. Kiến thức về bệnh dịch theo mùa, cây thuốc quý, thuốc đông dược, bài thuốc kinh nghiệm, bệnh học y học cổ truyền.