Danh bạ web

Công ty dược phẩm FITO PHARMA

Tiếng Anh www.fitoco.com (Tiếng Việt)

Giới thiệu tổng quan về công ty, nhà máy sản xuất và thông tin chi tiết các loại dược phẩm: an thần bổ tâm, bát vị, bổ trung ích khí, chỉ thực tiêu bĩ, dầu gió xanh con voi, Fitobaby, ho bổ phế, kim tiền thảo, rượu song hảo đại bổ tinh, trà túi lọc... Kiến thức y học cổ truyền và cây thuốc quý.