Danh bạ web

Heineken Việt Nam

Tiếng Việt heineken.com/vn/Home.aspx

Website quảng bá chính thức của nhãn hiệu bia Heineken: giới thiệu về các dòng sản phẩm; một số chương trình PR hiện có; hỏi đáp và bài viết hướng dẫn về uống bia đúng cách.