Danh bạ web

Kilo Books.com

Thư viện tài liệu trực tuyến

Tiếng Việt www.kilobooks.com

Diễn đàn mua bán tài liệu các loại: luận văn - đề án; giáo trình, giáo án các cấp; đề thi và ebook tổng hợp. Hướng dẫn đăng ký, quy định sử dụng và các thông tin về mua, bán tài liệu. Chương trình ưu đãi dành cho thành viên. Thông báo thanh toán doanh thu.