Danh bạ web

Ngọc Trai Hoàng Gia.com

Tiếng Việt ngoctraihoanggia.com

Doanh nghiệp nuôi cấy, chế tác, sản xuất nữ trang, trang sức ngọc trai biển - nước ngọt. Danh mục sản phẩm: nhẫn, bông tai, mặt dây chuyền, bộ trang sức… Hỗ trợ tư vấn cách phân biệt, bảo quản ngọc trai.