Danh bạ web

Open Street Map.org

Bản đồ thế giới trực tuyến

Tiếng Việt openstreetmap.org

Tiện ích bản đồ thế giới mã nguồn mở do người dùng đóng góp. Hỏi đáp và hướng dẫn sử dụng. Đóng góp địa điểm.