Danh bạ web

Pinterest.com

Mạng xã hội chia sẻ ảnh (en)

Tiếng Anh www.pinterest.com

Cho phép người dùng đăng tải & chia sẻ những bức ảnh - video yêu thích và phân loại dưới dạng các tấm bảng dán ảnh trên trang cá nhân.