Danh bạ web

Sài Gòn Tourist.net

Trung tâm dịch vụ du lịch (en)

Tiếng Anh saigontourist.net

Công ty du lịch Sài Gòn Tourist trực thuộc Tổng công ty Sài Gòn Tourist. Giới thiệu lịch sử hình thành, hoạt động cộng đồng, phương châm kinh doanh. Thông tin các dịch vụ lữ hành nội địa - quốc tế, MICE. Danh sách khách sạn. Mạng lưới đối tác.