Danh bạ web

Savills Việt Nam

Dịch vụ bất động sản

Tiếng Việt vn.savills.com.vn (Tiếng Anh)

Tập đoàn dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới, được niêm yết trên Sàn Chứng khoán London. Tư vấn, môi giới đầu tư, quản lý bất động sản, tìm, cho thuê nhà ở, dịch vụ văn phòng. Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu bất động sản.