Danh bạ web

Chíp Sáng & Ashmanov

Giải pháp và dịch vụ công nghệ thông tin

Tiếng Việt csa.vn

Công ty liên doanh giữa Chíp Sáng và Ashmanov & Partners LB Nga. Các dịch vụ chính: tối ưu hóa tìm kiếm, quảng cáo theo ngữ cảnh, lọc web theo nội dung, hệ thống chống rò rỉ thông tin.