Danh bạ web

Tattoo Tool.com

Thiết bị thẩm mỹ Giang Trúc

Tiếng Việt tattootool.com (Tiếng Anh)

Cơ sở Giang Trúc chuyên sản xuất, lắp ráp hàng cơ điện làm thẩm mỹ, máy xăm vẽ nghệ thuật trên da. Thông tin sản phẩm, bảng báo giá.