Danh bạ web

Vingroup.net

Tập đoàn kinh tế đa ngành (en)

Tiếng Anh www.vingroup.net (Tiếng Việt)

Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh đầu tư bất động sản, du lịch, khách sạn, dịch vụ y tế - sức khỏe, làm đẹp. Thông tin các dự án đầu tư tiêu biểu. Quan hệ cổ đông và hoạt động xã hội. Tin tức hoạt động tập đoàn.