Danh bạ web

Google Plus

Mạng xã hội

Tiếng Việt https://plus.google.com

Mạng xã hội kết nối bạn bè của Cổng tìm kiếm Google. Sản phẩm với các tiện ích: theo dõi và chia sẻ thông tin - hình ảnh, tìm kiếm và kết bạn, tham gia các nhóm cộng đồng theo sở thích - nghề nghiệp, chơi game.